banner
en ro
Ce este POS-T

In data de 12 iulie 2007 oficialii de la Bruxelles au aprobat Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T) 2007-2013.

POS-T este un instrument care dezvolta obiectivele Cadrului Strategic National de Referinta, stabilind prioritatile, scopul si modalitatea de alocare a Fondurilor Structurale si de Coeziune pentru dezvoltarea sectorului de transport.

Bugetul total al POS-T pentru perioada de programare 2007 - 2013 este de aproximativ 5,7 miliarde euro, ceea ce reprezinta 23% din bugetul global al operatiilor structurale pentru Romānia pentru perioada mentionata.

Din aceasta suma, aproximativ 1,09 miliarde euro reprezinta finantarea nationala, in timp ce co-finantarea din partea Comunitatii va fi de aproximativ 4,57 miliarde euro.

Din partea Uniunii Europene, finantarea va fi asigurata prin Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivele specifice ale Programului Operational Sectorial de Transport sunt:

1. promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in Romānia prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanta, precum si cresterea tranzitului dinspre UE catre sud, prin modernizarea si dezvoltarea Axelor Prioritare TEN-T relevante, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator;
2. promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si a bunurilor intre regiunile Romāniei prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
3. promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat, in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si intermodal;
4. sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

Principalii beneficiari ai Programului Operational Sectorial de Transport 2007-2013 sunt:
- administratorii infrastructurii nationale de transport (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romānia S.A., Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A.);
- administratiile porturilor si aeroporturilor;
- Ministerul Transporturilor;
- alti beneficiari.

Programul Operational Sectorial de Transport a fost pregatit de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea de Management stabilita la nivelul Directiei Generale Relatii Financiare Externe.

Documentul este disponibil la adresa: http://www.tirmagazin.ro/Programuloperationaldetransport2007-2013.pdf