banner
en ro
Drepturile Cetateanului

La data de 1 ianuarie 2007, Romania a devenit membru al Uniunii Europene, cu toate drepturile si obligatiile ce ii revin  conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005.
Cetatenii romani au devenit astfel, incepand cu 1 ianuarie  2007, cetateni ai Uniunii Europene, si beneficiaza, pe teritoriul  statelor membre ale Uniunii, de toate drepturile si libertatile conferite de  tratatele de baza ale Uniunii Europene, dupa cum urmeaza:

BAZA LEGALĂ:

Articolele 17-22 (8-8e) ale TEC.

            Inspirata de prevederea in Tratate a liberei circulatii a persoanelor, introducerea cetateniei Europene, cu drepturi si obligatii bine definite, a fost luata in discutie inca din anii '60. În urma activitatii pregatitoare initiate la mijlocul anilor'70, acest proiect a fost plasat, in 1990, in contextul Uniunii Europene. Ca rezultat al Tratatului Uniunii Europene, al carui Articol B (acum Articolul 2) se refera la notiunea de "cetatenie a Uniunii" ca la un obiectiv de atins, aceasta idee a devenit o noua parte a Tratatului CE (Articolele 17 - 22 (8-8e) TEC).
            Imitand notiunea de cetatenie nationala, cetatenia Uniunii descrie relatia care uneste cetateanul cu Uniunea Europeana, relatie definita ca reunind drepturile, indatoririle si participarea politica a acestuia. Se urmareste aplanarea conflictului rezultat ca urmare a intensificarii impactului actiunii Comunitatii asupra cetatenilor ei, fata de modalitatea aproape exclusiv nationala de garantare a drepturilor si datoriilor si a participarii acestora la procesul democratic. Trebuie accentuata identificarea cetatenilor cu UE si trebuie urmarita construirea unei opinii politice europene la nivelul intregii populatii, a unei constiinte politice europene si a unei identitati europene.
            Mai mult, trebuie asigurate drepturile si interesele cetatenilor Statelor Membre (Articolul 2 (B), al treilea paragraf, TUE). În plus, cetatenia unionala poate actiona si ca o sursa de legitimitate a UE.

Statutul de cetatean al Uniunii inseamna, pentru orice Cetatean al Uniunii, urmatoarele:
            -Dreptul de libera circulatie si de rezidenta pe teritoriul Statelor Membre (Articolul 18 al Tratatului CE);
            -Dreptul de a vota si de a putea candida pentru Parlamentul European si in alegerile municipale ale Statului Membru in care locuieste, in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat (Articolul 19 al Tratatului CE);
            -Dreptul de a i se asigura protectia de catre autoritatile diplomatice sau consulare ale altui Stat Membru atunci cand se afla pe teritoriul unei tari in care tara sa nu este reprezentata, in aceleasi conditii ca si unui cetatean al respectivului Stat Membru (Articolul 20 al Tratatului CE);
            -Dreptul de a se adresa cu plangeri Parlamentului European (Articolul 21 al Tratatului CE) si dreptul de a se adresa ombudsman-ului (Articolul 21 al Tratatului CE) pentru a-i aduce la cunostinta acestuia orice cazuri privind administrarea defectuoasa din partea institutiilor si organismelor Comunitatii, cu exceptia organismelor legislative.
             Mai inseamna, ca urmare a intrarii in vigoare a Tratatului de la Amsterdam (cu privire la acest punct se va consulta ghidul Tratatului de la Amsterdam):
            -Dreptul de adresare catre institutiile europene intr-una dintre limbile oficiale si de a primi raspuns in acea limba (Articolul 22 al Tratatului CE);
            -Dreptul de a avea acces, in anumite conditii, la documentele Parlamentului European, Consiliului si Comisiei (Articolul 255 al Tratatului CE).