banner
en ro
Cooperare Transfrontalieră

Cooperarea teritoriala europeana la granitele externe UE are doua componente majore: Politica de Coeziune si Politica Europeana de Vecinatate.
Politica de coeziune este menita sa reduca decalajele dintre regiuni si statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene si cele mai putin dezvoltate iar Politica Europeana de Vecinatate reprezinta o abordare noua in cadrul relatiilor dintre Uniunea Europeana si vecinii sai, abordare care o depaseste pe cea traditionala bazata pe cooperare.
Politica Europeana de Vecinatate nu ofera statelor vizate (statele din Estul Europei si statele mediteraneene, si din iunie 2004 si statele sud-caucaziene) perspectiva aderarii la UE, ci permite o relatie privilegiata cu vecinii si o mai buna focalizare a eforturilor in domenii referitoare la de dezvoltarea economica si sociala precum si obtinerea posibilitatii de acces pe piata interna si integrarea in cadrul altor alte politici europene.
Incepand cu acest  an, tara noastra se  afla in pozitia de stat membru,  incepe sa functionze Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (IEVP-ENPI engl.). Acesta  reprezenta principalul instrument financiar care sprijina implementarea Politicii Europene de Vecinatate. Instrumentul va finanta programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre si ale tarilor terte (pentru care nu exista deocamdata perspective aderarii) cu care acestea au o granita comuna.
Cooperarea transfrontaliera cu Republica Moldova si Ucraina se inscrie in cadrul oferit de Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat. Documentul Strategic privind cooperarea transfrontaliera in perioada 2007-2013 (document aflat in lucru la Comisia Europeana), furnizeaza o lista a statelor si a zonelor eligibile pentru finantare din IEVP, precum si gruparea acestora in programe comune.
Documentul Strategic, in versiunile succesive puse la dispozitie de Comisia Europeana pana in prezent, prevede ca Romania sa desfasoare activitati de cooperare transfrontaliera finantate din IEVP cu Republica Moldova si Ucraina in cadrul unui program trilateral.
Aria eligibila a acestui program va include cele patru judete din Romania aflate la granite cu Moldova, la care se adauga judetele Tulcea si Suceava de la granite cu Ucraina si judetul Braila ca arie adiacenta.
De asemenea, conform prevederilor proiectului de Document Strategic, Romania mai participa cu doua judete, Maramures si Satu Mare si Suceava ca arie adiacenta, in programul operational comun in format cvadrilateral de cooperare tranfrontaliera cu Ungaria, Slovacia si Ucraina.
Bugetul fiecarui program provine in proportie de 50% din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, reprezentand alocarea Statelor Membre particpante si este completat cu o alocare similara (50 %) din bugetul ”Relatii Externe” care reprezinta finantarea comunitara corespunzatoare statelor terte. Cele doua sume alcatuiesc un buget comun care poate fi folosit in beneficiul comun al ambelor tari fie stat membru sau tara terta.
Conform Documentului Strategic de cooperare transfrontaliera in perioada 2007-2013, activitatile eligibile pentru finantare vor trebui sa raspunda unuia dintre cele patru obiective ale Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat:

  • Promovarea dezvoltarii economice si sociale;
  • Abordarea unor problematici de interes comun;
  • Asigurarea unor granite sigure si eficiente;
  • Promovarea unor actiuni de tip “People to People”.

Programul operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre este finantat prin Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat. In cadrul acestui program participa 10 state: Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Turcia si Grecia iar Autoritatea de Management va functiona in Romania.
In ceea ce priveste relatia cu Serbia, cooperarea transfrontaliera se va derula in cadrul Instrumentului de Asistenta pentru Pre-Aderare (IPA), instrument financiar dedicat statelor candidate sau potential candidate la statutul de membru UE. Astfel, cooperarea transfrontaliera specifica Instrumentului de Asistenta pentru Pre-Aderare combina obiectivele politicii de coeziune cu cele ale relatiilor externe. In acest sens sunt avute in vedere urmatoarele obiective:

  • Dezvoltarea activitatilor in domeniul economic, social si de mediu in zonele de granite;
  • Rezolvarea unor probleme comune in domeniul mediului, sanatatii publice, lupta impotriva crimei organizate;
  • Asigurarea unor granite sigure si operative;
  • Cooperarea in domeniul legal si administrativ;
  • Promovarea unor actiuni de tip “People to People”.

In calitatea de Stat Membru, pe care o va avea incepand din 2007, Romania va gazdui in cadrul Ministerului Integrarii Europene (MIE) Autoritatea de Management pentru programul operational comun (IEVP) cu Moldova si Ucraina, Autoritatea de Management pentru programul operational comun in bazinul Marii Negre, Autoritatea de Management pentru programul operational comun (IPA) cu Serbia si Autoritatea Nationala in cadrul programului operational comun cu Ungaria, Slovacia si Ucraina.
Pe fiecare granita au fost infiintate Birourile de Cooperare Transfrontaliera (Timisoara, Iasi, Suceava) carora MIE le va delega treptat sarcini legate de implementarea programelor 2007-2013, si care desfasoara in prezent activitati de administrare din punct de vedere tehnic a proiectelor Phare CBC (Programele de Vecinatate cu Serbia, Republica Moldova si Ucraina), ca un exercitiu pentru preluarea viitoarelor responsabilitati. In cadrul Birourilor Regionale va functiona o unitate separate care va constitui Secretariatul Tehnic Comun al programului, cu rol administrativ.