banner
en ro
Calatorii in Uniunea Europeana

Dreptul de libera circulatie si de sedere este, pentru cetatenii UE, una dintre cele mai importante si mai „vizibile” realizari ale dreptului comunitar. Dreptul unui cetatean al Uniunii de a se deplasa, din motive economice sau din alte motive, pe o perioada scurta, lunga sau nelimitata de timp in alte state UE, este unic in lume. Nici o alta forma de cooperare internationala intre state nu asigura, la ora actuala, un drept comparabil.
Conditiile in care cetatenii Uniunii si familiile lor isi pot exercita dreptul de libera circulatie si de a rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenta permanenta, precum si restrictii privind dreptul de a circula liber si de a rezida pe teritoriile statelor membre, din motive de ordine publica, securitate publica si sanatate publica, sunt reglementate de Directiva 2004/38/CE.
Dreptul de a circula liber pe teritoriul unui stat membru
(art. 4–5 din Directiva 2004/38/CE)
        Toti cetatenii Uniunii (cetatean: orice persoana care are cetatenia unui stat membru), deci si cetatenii romani, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza cartii de identitate sau a pasaportului, valabile, care atesta cetatenia acestora.
        Membrii de familie (membru de familie: sotul; partenerul inregistrat; descendentii directi care nu au implinit varsta de 21 de ani sau cei care sunt dependenti si cei ai sotului sau partenerului, mentionati anterior; rudele directe dependente pe linie ascendenta si cei ai sotului sau ai partenerului) ai cetatenilor Uniunii, membri care nu au cetatenia unui stat membru, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a calatori pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza unui pasaport valabil. Dar, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru, membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii, care nu au cetatenia unui stat membru, trebuie sa aiba asupra lor fie o viza de sedere pe termen scurt, fie un permis de rezidenta.
        Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe teritoriul lor, cu indeplinirea conditiilor mentionate, sa isi semnaleze prezenta intr-o perioada de timp rezonabila si nediscriminatorie.

Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani, raman neschimbate.
        Legea nr. 248/2005 prevede ca minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali.
        Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.
        Politistii de frontiera permit iesirea din tara a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele cazuri:
           a) minorului care este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti si calatoreste in strainatate insotit de acestia;
           b) minorului care este inscris in pasaportul unuia dintre parinti si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta daca parintele insotitor prezinta o declaratie notariala a celuilalt parinte, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia.
        Declaratia celuilalt parinte nu este necesara daca parintele insotitor face dovada ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau ca celalalt parinte a decedat.
        Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, daca insotitorul face dovada in acest sens.
        Minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea numai daca persoana insotitoare prezinta:
- declaratie notariala a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv;
- certificatul de cazier judiciar;
- daca este cazul, documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane.
        Pentru alte situatii, care nu au fost cuprinse in acest material, consultati site-ul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, www.politiadefrontiera.ro.